Blog || 23 || Meivakantie deel 3

Dinsdag 30 april

Vanochtend moest ik 10.00 uur bij mijn afspraak wezen met de huisarts. Maar toen ik daar aankwam stond ik niet in de agenda verwerkt. Gelukkig had onze huisarts zelf opgeschreven in mijn dossier dat ik vandaag om 10.00 uur een afspraak had en dat ik er door haar zelf ingezet was.

Gelukkig konden we blijven wachten. Wat er besproken is bij de huisarts is te lezen in mijn vorige blog.

Nadat we bij de huisarts waren geweest, liepen we even door naar de AH voor boodschappen. Aangezien dit een AH XL was, keken zowel de kinderen als ik onze ogen uit. Zo groot en zoveel producten.

Nadat we de boodschappen hadden gehaald, hebben we lekker op ons gemak terug naar huis gelopen.

In de avond gingen we richting oma en opa Woef want mama moest weer werken de volgende dag en oma past dan op de kindjes. Omdat ik nog drinken vergeten was voor mijn werk, liep ik met de kindjes nog even naar de Hoogvliet en liepen we langs de ijssalon.

Woensdag 1 mei

Ik had een werkdag van 7.00 – 14.00 uur, die niet anders liep, als anders. Nadat ik thuis kwam, had oma een lekker rustig dagje met de kindjes gehad.

Dit hebben we ook lekker doorgezet. Een rustig dagje zonder enig poespas. ‘S avonds lekker vroeg het bedje in met de kindjes, ook omdat ik morgen een praktijkexamen heb op de werkvloer.

Donderdag 2 mei

Vandaag was ik extra vroeg op werk, om mij nogmaals voor te bereiden op mijn examen deze dag.

Alles nog even doorlezen en vanaf kwart over 7 knallen. Gelukkig leek het totaal niet op een examen en was er een rustige sfeer, waardoor ik merkte dat al mijn zenuwen voor niets waren geweest.

Na het praktijkgedeelte moest ik nog 2 verslagen maken en dan zou de beoordeling geheel compleet zijn. Mijn beoordeling werd afgesloten met 4 x een goed en 1 x een voldoende. Mijn dag kon niet meer stuk.

In de middag thuis sloeg alleen de vermoeidheid in dubbele mate toe. Om 19.30 uur lag ik met de kindjes op bed te slapen.

Vrijdag 3 mei

Ik mocht nog 1 dagje werken van 7.00 – 13.00.

Toen ik klaar was, heb ik de kindjes opgehaald bij oma en zijn we naar huis gereden.

Papa zou ons bellen als hij onderweg naar huis was, zodat we met zijn alle even boodschapjes konden gaan doen.

Na de boodschappen hebben we lekker gegeten, kindjes gedoucht en lagen we lekker op tijd op bed.

Zaterdag 4 mei (dodenherdenking)

Vandaag waren we vroeg wakker, Thomas rond 6 uur en Nina rond kwart voor 7. Ik stond al vroeg onder de douche en we waren dus al vroeg beneden. Lekker ontbijten. Nina wilde een gebakken eitje op der brood, en Thomas wilde brood met verse aardbeien.

Mijn man moest vandaag om 11.00 uur in Duindorp wezen voor een optreden i.v.m. Dodenherdenking. Hij ging om 10.00 uur weg want zou even tanken en dan doorrijden. Door alle afzettingen en drukte op de weg, was hij om 10.59 uur pas binnen in Duindorp.

Thomas gaf tijdens het middag eten al een beetje aan dat hij niet lekker in zijn vel zat. Dit bleek ook want hij kreeg rond 13.00 uur kleine aanvalletjes waarbij die met de laatste weer in een diepe slaap viel rond 13.25 uur.

Hij is uiteindelijk in een behoorlijke diepe slaap gebleven tot bijna half 5. Toen hij wakker werd, leek hij een beetje in de war. Hij had honger maar vroeg om drinken. Hij dacht dat papa naast hem lag, maar papa was beneden. We zijn naar beneden gegaan en daar vroeg Thomas om eten.

We hebben lekker pizza gegeten, en we wisten dat Thomas niet echt stil zou kunnen zijn om 20.00 uur dus besloot ik samen met mijn zoontje boven te gaan spelen en bleven papa en Nina samen de dodenherdenking op de dam te kijken.

Ook al snapt Nina het nog niet zo goed, beide kindjes hebben het onwijs goed gedaan en zijn bijna 2 minuten stil geweest.


Tuesday, April 30

This morning I had to be at my appointment with the doctor at 10 am. But when I arrived there I was not processed in the agenda. Fortunately our doctor had written down in my file that I had an appointment today at 10 a.m. and that I myself had been deployed there.

Fortunately we could keep waiting. What has been discussed with the doctor can be read in my previous blog.

After we had been to the doctor, we walked to the AH for groceries. Since this was an AH XL, both the children and I were looking forward. So big and so many products.

After we got the groceries, we walked back home at ease.

In the evening we went to grandma and grandpa Woof because mum had to work again the next day and grandma then looked after the children. Because I had forgotten to drink before work, I walked with the children to the Hoogvliet and we walked past the ice cream parlor.

Wednesday, May 1

I had a working day from 7 a.m. – 2 p.m. After I got home, Grandma had a nice quiet day with the kids.

We have also continued this. A quiet day without any fuss. In the evening nice and early in bed with the children, also because tomorrow I have a practical exam in the workplace.

Thursday, May 2

Today I was extra early at work, to prepare myself again for my exam this day.

Read everything through and start shooting at a quarter past seven. Fortunately it didn’t look like an exam at all and there was a calm atmosphere, so I noticed that all my nerves had been for nothing.

After the practical part I had to make 2 more reports and then the assessment would be completely complete. My review ended with 4 x a good and 1 x a sufficient. My day could not go wrong.

In the afternoon at home, only the fatigue struck twice. At 7.30 pm I was sleeping in bed with the children.

Friday, May 3

I was allowed to work 1 day from 7.00 – 13.00.

When I was done, I picked up the children from grandma and we drove home.

Dad would call us when he was on his way home, so that we could all go and do some shopping.

After the groceries we had a nice meal, showered the kids and were on the bed in time.

Saturday, May 4 (commemoration of the dead)

Today we woke up early, Thomas around 6 a.m. and Nina around a quarter to 7. I was in the shower early, so we were down early. Enjoy breakfast. Nina wanted a fried egg on the bread, and Thomas wanted bread with fresh strawberries.

My husband had to be in Duindorp today at 11.00 am for a performance i.v.m. Commemoration of the dead. He left at 10 am because he would refuel for a while and then drive on. Due to all the deposits and traffic on the road, he was only in Duindorp at 10:59 am.

Thomas already indicated during lunch that he was not feeling well. This was also apparent because he had small attacks at around 1 p.m. with the last one falling back into a deep sleep around 1.25 p.m.

He ended up staying in a pretty deep sleep until nearly half past 5. When he woke up, he seemed a bit confused. He was hungry but asked for a drink. He thought Dad was next to him, but Dad was downstairs. We went downstairs and Thomas asked for food.

We had a nice pizza, and we knew that Thomas could not be really quiet at 8 p.m. so I decided to go upstairs with my son to play and Dad and Nina continued to watch the memorial on the dam.

Even though Nina does not get it that well, both children have done very well and have been quiet for almost 2 minutes.

2 gedachtes over “Blog || 23 || Meivakantie deel 3

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s