Blog || 21 || Meivakantie deel 2

Vrijdag 26 april

Ik had deze avond een avonddienstje staan en manlief was nog vrij vandaag. Hij besloot met de kindjes even naar zijn ouders te gaan zodat deze mama even kon bijtanken in de ochtenduren, ook aangezien ik zaterdag weer een ochtenddienst had.

De kindjes hadden weer heel veel zin om naar opa en oma olifant te gaan en stonden al vroeg te vragen of ze al weg gingen. Papa had rond 11.00 uur afgesproken dus konden we mooi even vroeg boodschappen doen.

Na de boodschappen gedaan te hebben, is papa met de kindjes vertrokken en had mama tijd voor haar zelf. Aangezien ik de laatste tijd erg moe ben en me tussendoor slaapjes pak, als het lukt, ging ik ook deze dag weer even terug naar bed om bij te tanken.

Rond kwart voor 2 kwamen manlief en de kindjes weer thuis en was thomas in slaap gevallen in de auto. Die kon dus lekker even op bed liggen, helaas voor mama want kon hem dus niet knuffelen voordat ik naar mijn werk ging. Op mijn werk kreeg ik van manlief wel nog een berichtje met foto’s dat de kindjes heerlijk van aardbeien met slagroom aan het genieten waren.

Zaterdag 27 april

Vandaag op Koningsdag moest ik werken van 7.00 uur tot 14.00 uur. Vroeg in de ochtend gingen de foto’s al over en weer hoe mijn kindjes en ik eruit zagen vandaag, en wat er gesmikkeld werd.

‘S middags waren we bij opa en oma en besloot ik samen met Thomas toch nog even op bed te gaan liggen zodat we in de avond even in Zoetermeer konden gaan kijken bij manlief die daar een optreden had met M.E.T.R.O. Scheveningen.

Maar voordat we daar naar toe gingen, had ik de kindjes al de hele week beloofd eerst bij de mc-Donalds te gaan eten. Belofte waar gemaakt en nadat we gegeten hadden zijn we snel richting Zoetermeer gegaan.

In Zoetermeer stond behoorlijk wat wind en Thomas gaf duidelijk aan dat hij naar huis toe wilde, zijn we rond 20.15 uur richting huis vertrokken. Bij thuiskomst nog even snel een tekening kleuren voor Omi waar we de volgende dag naar toe zouden gaan en toen douchen en naar bed.

Zondag 28 April

In overleg met mijn ouders en zusje hadden we afgesproken dat we vandaag bij Omi zouden langs gaan omdat onze Omi 29 april 86 jaar werd. Eerst even langs tuincentrum Ockenburgh om haar balkon op te fleuren en toen met zijn alle richting Omi. Omi was blij dat we er allemaal waren en we hebben meteen even een leuke foto gemaakt met zijn allen.

‘S avonds was het helaas weer raak met ons knulletje. Hij had weer zijn aanvalletjes waarbij hij onwijs zwaar en snel ademde, wat erop leek alsof hij ademnood had. Noodmedicatie toe moeten dienen en toen werd ons ventje rustig, alleen slapen zat er natuurlijk niet meer in. Samen met mama om 22.00 uur even douchen op de hoop dat dit ervoor zorgt dat je wat lekkerder kon slapen. Helaas duurde het alsnog best lang en hebben we het campingbedje maar opgezet bij papa en mama in de kamer zodat we allemaal rustig konden slapen.

29 April

Vandaag is onze lieve Omi jarig en mag zij dan echt 86 kaarsjes uitblazen.
We hebben niet veel gedaan vandaag omdat ik mijn blog moest omzetten van een andere website naar deze. Dit nam wat tijd in beslag en dus hebben de kindjes lekker in huis gespeeld. Ook hebben ze wat televisie gekeken en gedanst en gezongen. Een heerlijk rustig dagje.

We hebben vandaag wel een aantal telefoontjes gehad en gepleegd. Zo hebben we de neuroloog van Thomas gebeld omdat hij in 10 dagen tijd 700 gram is afgevallen en zijn avondeten eigenlijk altijd laat staan. We hebben via Nutricia medische voeding een proefpakket aangevraagd(met smoothies) om te kijken of Thomas dit wel zou willen drinken want dan krijgt hij toch met 1 flesje al 300 kcal binnen.

Ook belde vandaag de huisarts op voor mijzelf. In verband de vermoeidheid maar ook pijnlijke gewrichten wil zij mij morgen toch even op het spreekuur zien. Dus daar hebben we morgenochtend een afspraak staan. Benieuwd wat we gaan doen maar daarover in de volgende blog meer!

Papa is zijn grootste vriend!

Friday, april 26

I had an evening shift this evening and my hubby was still free today. He decided to go with the children to his parents so that this mom could refuel in the morning hours, also since I had another morning shift on Saturday.

The children were very excited to go to grandpa and grandma elephant and were early asking if they were leaving. Dad had an appointment around 11 am so we were able to do some shopping early.

After shopping, Daddy left with the kids and Mom had time for her. Since I am very tired lately and get some sleep in between, if I succeed, I also went back to bed this day to refuel.

Around a quarter to two hubby and the children came home again and Thomas had fallen asleep in the car. He was able to lie down in bed, unfortunately for mommy, because I couldn’t hug him before I went to work. At work I received a message from my hubby with photos that the children were enjoying strawberries with whipped cream.

Saturday, April 27

Today on King’s Day I had to work from 7 a.m. to 2 p.m. Early in the morning, the photos were already going back and forth what my children and I looked like today, and what was being smeared.

In the afternoon we were with grandfather and grandmother and I decided to go to bed with Thomas so that in the evening we could take a look in Zoetermeer with my hubby who had a performance there with M.E.T.R.O. Scheveningen.

But before we went there, I had promised the children to eat at the mc Donalds all week long. Promise made true and after we had eaten we quickly went to Zoetermeer.

There was a lot of wind in Zoetermeer and Thomas clearly indicated that he wanted to go home, we left home around 8.15 pm. When we get home we quickly color a drawing for Omi where we would go the next day and then take a shower and go to bed.

Sunday, april 28

In consultation with my parents and sister, we agreed that we would visit Omi today because our Omi became April 29 86. First we went to the Ockenburgh garden center to brighten up her balcony and then all to Omi. Omi was happy that we were all there and we immediately made a nice photo with all of us.

In the evening it was unfortunately again hit with our boy. He had his attacks again, breathing heavily and fast, which seemed as if he was short of breath. Emergency medication had to be administered and then our boy became calm, only sleeping was of course no longer possible. Taking a shower with mom at 10 p.m. in the hope that this will ensure that you could sleep better. Unfortunately it still took quite a long time and we just set up the camp bed with Mom and Dad in the room so that we could all sleep peacefully.

Today it is our dear Omi’s birthday and she can really blow out 86 candles.
We didn’t do much today because I had to convert my blog from another website to this one. This took some time and so the children played nicely in the house. They also watched some television and danced and sang. A wonderfully peaceful day.

Monday, april 29

We have had and made a number of phone calls today. For example, we called Thomas’ neurologist because he lost 700 grams in 10 days and his dinner is always let alone. We have requested a trial package (with smoothies) via Nutricia medical nutrition to see if Thomas would like to drink this because he will already receive 300 kcal with 1 bottle.

The doctor also called for myself today. Because of the tiredness but also the painful joints, she wants to see me at the office tomorrow. So we have an appointment there tomorrow morning. Curious what we are going to do but more about that in the next blog!

daddy is his best friend!

1 Comment

Laat een reactie achter op Manon Ruitenberg Fotografie Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s